Elap Enkoderler MEM-Bus EtherNet / IP ™ , IEC61784-1 direktiflerine göre, tüm EtherNet / IP arayüz gereksinimlerine uygun oldukları için herhangi bir EtherNet / IP ™ ağına kolayca entegre edilebilir. Kodlayıcı, CIP ™ protokol özelliklerine göre kodlayıcı profilini 22H içerir. Kodlayıcılar , CIP ™ SYNC servisi de dahil olmak üzere ODVA uygunluk sertifikası alır. Enkoderler parametreleri - adımlar / devir, önceden ayarlanmış sayı, dönüş yönü, hız / konum alarm eşikleri, birim - TCP / IP üzerinden ayarlanır. Ölçü birimi çalışma zamanı değiştirilebilir. Standart Montaj Nesneleri 1,2,3'ün yanı sıra, Elap kodlayıcı, özel nesneyi (110) destekleyerek, hız ve konumla ilgili parametrelerin ve alarmların kapsamlı bir görünümünü sağlar. IP adresleme hem döner anahtarlarla hem de yazılımla (DHCP / BOOTP) ayarlanabilir.
Ürünler